Lê Nữ Bích Vân

Phó Chủ Tịch Đào Tạo VSBC

Công ty: Công Ty CP Highland Natural - Thương Hiệu Yến Sào Pacific Bird Nest
Chức vụ: Founder & CEO
Điện thoại: 0349959594
Địa chỉ: Tổ 4, TT Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

Hội viên khác