Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

BCH VSBC Khánh Hòa

Công ty: NC Deli _ Cùng Bạn Chăm Chút Tổ Ấm Yêu Thương
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0917393716
Địa chỉ: Khánh Hòa

Hội viên khác