Phan Hồng Quân

Phó Chủ Tịch Sự kiện VSBC

Công ty: Công ty Hồng Gia Corporation
Chức vụ: Tổng giám đốc
Điện thoại: 0937677786
Địa chỉ: Toà nhà HG Building, 16 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM

Hội viên khác