Trương Huỳnh Khải Nguyên

PCT Quan Hệ Quốc Tế VSBC

Công ty: Công ty cổ phần giải trí truyền thông 2A
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0903677972
Địa chỉ: 180/45/26 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình Thạnh

 

 

Hội viên khác