Tin tức

CAFE CEO #10 – VSBC KHÁNH HÒA:Từ E-commerce đến Social Commerce. Giới thiệu sàn Thương mại điện tử và Mạng xã hội doanh nhân VSBC.

CAFE CEO #10 – VSBC KHÁNH HÒA:Từ E-commerce đến Social Commerce. Giới thiệu sàn Thương mại điện tử và Mạng xã hội doanh nhân VSBC.

Vào ngày 19/11/2023 vừa qua, VSBC Khánh Hòa đã tổ chức chương trình Cafe CEO đặc biệt nhất từ trước…